1390/08/01

يكشنبه 1 آبان 1390

ورزش   ،  آموزش نقاشي با استفاده از دايره و خط راست ، آزمايشگاه ، صحبت در مورد كارهاي خوب و كارهاي ناپسند ، كارت دوخت برگ پاييز ( هماهنگي چشم و دست ) بازي 


دوشنبه 2 آبان 1390

ورزش تخصصي ، زبان ، نقاشي درخت پاييز با آبرنگ


سه شنبه 3 آبان 1390

رنگ آميزي سبد ميوه هاي پاييزي  ، برش ميوه  هاي پاييزي و چسباندن ميوه ها در سبد، قصه گويي وقتي پرنده رفت ، خميربازي


چهارشنبه 4 آبان 1390

كارت دوخت ابر ، كشيدن اولين باران پاييزي ، زنگ اسباب بازي ، سفال درست كردن حلزون ، نقاشي با گواش


شنبه  7 آبان  1390

زبان ، كشيدن نقاشي در كارت تبريك به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت (س) ، واحد كار خلاقيت با كمك دايره ، نقاشي يك روز باراني كه بچه ها خودشان را همراه چترهايشان زير باران كشيدند .


يكشنبه 8 آبان 1390

ورزش  ، رايانه ( محيط paint ) صحبت در مورد روز نوجوان ، آزمايشگاه ، نقاشي واحد كار روز نوجوان ، قصه مملي مي ره به مدرسه  ، رنگ آميزي كتاب كار 


دوشنبه9 آبان 1390

اردوي فرهنگسراي اشراق ، زبان ، كتابخواني ( پسري كه از شب نمي ترسد ) ، انجام كار كتاب كودك (انسان)


سه شنبه 10 آبان 1390

جورچين سيب ( رنگ آميزي سيب برش آن و چسباندن آن ) ، خميربازي ، قصه گويي ( لانه من كو ؟ ) كشيدن نقاشي آن توسط بچه ها در كلاس


چهارشنبه 11آبان 1390

آغاز يادگيري سوره مباركه كوثر ، رنگ آميزي واحد روز دانش آموز ، كار چاپ گواش با برگ پاييزي ، زنگ اسباب بازي ، درست كردن صورت بچه ها با سفال ، رنگ آميزي سفال ( خيار و حلزون )


شنبه 14 آبان 1390

زبان - صحبت در مورد عيدسعيد قربان - رنگ آميزي و كلاژ - واحد عيد قربان - درست كردن كارت تبريك عيد قربان توسط بچه ها - آموزش اشكال هندسي (دايره)


يكشنبه 15 آبان 1390

ورزش - رايانه (واحد كار paint ) - آزمايشگاه - نقاشي در مورد عيد قربان - كلاه بازي


سه شنبه 17 آبان 1390

نقاشي اولين برف پاييزي با استفاده از دايره - رنگ آميزي و كلاژ سه گوش _ قصّه گويي داركوب و درخت صنوبر - خميربازي


شنبه 21 آبان 1390

زبان - كتابخواني هاچين و واچين (آشنايي با اعداد ) صندلي بازي - رنگ آميزي واحد كتاب و كتابخواني - رنگ آميزي واحد عيد غدير


يكشنبه 22 آبان 1390

ورزش - رايانه  واحد كار (قطار ، خانه ، بادكنك ) در محيط paint آزمايشگاه - صندلي بازي ف جورچين ميوه هاي پاييزي - كشيدن نقاشي - چتر براي پدر و پسر


دوشنبه 23 آبان 1390

عكس پرسنلي از بچه گرفتند ، زبان ، تولد حامد ، رنگ آميزي ابرها ، واحد خلاقيت


چهارشنبه 25 آبان  1390

نقاشي و كلاژ با كمك سه گوش و چهارگوش ، رنگ آميزي سفالها ، درست كردن كفشدوزك با گردو ، زنگ اسباب بازي ، نقاشي با گواش ، بازي با اشكال هندسي


شنبه 28 آبان 1390

زبان - نقاشي خرچنگ با كمك چهارگوش ، كارت دوخت دندان ، كتابخواني مي مي ني تولد و مهموني ، نقاشي كفشدوزك با استفاده از دايره و رنگ آميزي و كلاژ چهارگوش و آموزش كوچكتر و بزرگتر


يكشنبه 29 آبان ماه 1390

ورزش ، رايانه ( واحد كار ماشين آتش نشاني ) آزمايشگاه ، آموزش نقاشي ، تولد يزدان


دوشنبه 30 آبان ماه 1390

ورزش تخصصي ، زبان ، صحبت در مورد اعضاي خانواده و رنگ آميزي واحد كار خانواده